02-06-09

Punten CPBW 04/06/09

1° Electriciteitskasten
2° Douche
3° Lijst EHBO'ers

06:31 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-05-09

Meer dan 330.000 aanwezigen op Europese vakbondsbetogingen

Vakbondsbetogingen in Madrid, Brussel, Berlijn en Praag brachten veel volk op de been ...

Op de eerste van 4 Europese vakbondsbetogingen tegen het afwentelen van de crisis op de werknemers stapten op donderdag 14 mei in Madrid 150.000 betogers op.

In Brussel betoogden meer dan 50.000 mensen op vrijdag 15 mei.

Op de derde opeenvolgende dag van actie voor een sociaal Europa kwamen op zaterdag 16 mei 100.000 betogers op straat in Berlijn. In Praag waren er diezelfde dag nog eens 30.000.

Meer 330.000 mensen betoogden de afgelopen dagen op verschillende plaatsen voor een socialer Europa. Allemaal vertelden ze hetzelfde verhaal: "Wij willen niet opdraaien voor deze crisis" en "De crisis werd niet door ons veroorzaakt, dus betalen wij er niet voor". Het signaal van het Europees Vakverbond (EVV) zo kort voor de Europese verkiezingen aan de Europese Commissie, de (kandidaat)-Europarlementsleden en de verschillende regeringen was duidelijk. Europa moet anders. Er moet werk gemaakt worden van een "New social deal", bestaande uit 5 pijlers:

een uitgebreid economisch herstelplan om te zorgen voor meer en betere jobs door o.m. te investeren in nieuwe duurzame technologieën;

betere lonen en pensioenen en hogere uitkeringen om de koopkracht te beschermen en ter versterking van de welvaartstaat;

de interne Europese markt moet sociale doelstellingen dienen;

de financiële markten moeten gereguleerd worden i.p.v. het casinokapitalisme van de laatste 20 jaar;

een Europese Centrale Bank moet zich niet alleen bekommeren om prijsstabiliteit, maar ook om groei en werkgelegenheid.

06:11 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-05-09

Punten ABVV ondernemingsraad 20/05/09

1° Studenten verlof
2° Eco-cheques
3° Voice-pick

08:09 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-09

Meer dan 3000 bedienden op de bres voor hun contract

Op een bijeenkomst te Brussel verzamelden meer dan 3000 militanten van BBTK en LBC-NVK

Meer dan 3000 militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront BBTK en LBC-NVK vroegen dat geen enkel initiatief, door de regering of de werkgevers, wordt genomen dat afbreuk doet aan hun contract.

Op het ogenblik dat de regering zou gaan beslissen om de economische moeilijkheden die de bedrijven kennen op te vangen met arbeidsherverdelende maatregelen zeggen de bediendevakbonden dat wat op tafel ligt nog niet beantwoordt aan de verzuchtingen van de bedienden.

We eisen:

hogere fiscale stimuli opdat deze formules aantrekkelijk zouden zijn om op deze manier ontslagen te vermijden;
een strikte sectorale omkadering met gegarandeerde werkzekerheid en gevrijwaard inkomen;
enkel maatregelen van strikt tijdelijke aard en die niet raken aan het bediendestatuut;

indien er sprake zou zijn van een verlenging na 2009 dit alleen kan mits significante vooruitgang over de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut naar boven toe en een voldoende alternatieve financiering voor de meerkost voor de sociale zekerheid.

De militanten van de bediendevakbonden tonen zich vastberaden om de syndicale actie verder te zetten op korte termijn om deze eisen te verwezenlijken. Op langere termijn doen we hetzelfde in het kader van het globale debat over de harmonisering van beide statuten naar boven toe.

08:29 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-05-09

Punten ABVV CPBW 07/05/09

1° Deur rooklokaal
2° Zebrapaden
3° Ongeval clark TEC
4° Spiegel gang RK
5° Lekken dak

06:34 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-05-09

Meer netto loon in mei 2009

Ook dit jaar een "federale jobkorting"

De bedrijfsvoorheffing op het loon van mei 2009 wordt verminderd met een hogere aftrek voor forfaitaire beroepskosten. Deze vermindering is uitsluitend van toepassing op de bedrijfsvoorheffing op het gewone loon (dus niet op vakantiegeld, loonachterstallen, ontslagvergoedingen, uitzonderlijke vergoedingen, ...) en bedraagt:

51,36 euro op het bruto maandloon tot 780 euro;
56,40 euro op het bruto maandloon van 780,01 tot 795 euro;
61,68 euro op het bruto maandloon van 795,01 tot 1020 euro;
70,44 euro op het bruto maandloon van 1020,01 tot 1035 euro;
82,20 euro op het bruto maandloon van 1035,01 tot 1425 euro;
87,00 euro op het bruto maandloon van 1425,01 tot 1440 euro;
92,52 euro op het bruto maandloon van 1440,01 tot 2970 euro;
99,00 euro op het bruto maandloon van 2970,01 tot 2985 euro;
102,84 euro op het bruto maandloon van 2985,01 tot 4890 euro;
101,52 euro op het bruto maandloon van 4890,01 tot 4905 euro;
98,64 euro op het bruto maandloon van 4905,01 tot 4920 euro;
95,76 euro op het bruto maandloon van 4920,01 tot 4935 euro;
92,76 euro op het bruto maandloon van 4935,01 tot 4950 euro;
90,00 euro op het bruto maandloon van 4950,01 tot 4965 euro;
87,00 euro op het bruto maandloon van 4965,01 tot 4980 euro;
84,24 euro op het bruto maandloon van 4980,01 tot 4995 euro;
81,24 euro op het bruto maandloon van 4995,01 tot 5010 euro;
78,48 euro op het bruto maandloon van 5010,01 tot 5025 euro;
75,48 euro op het bruto maandloon van 5025,01 tot 5040 euro;
72,60 euro op het bruto maandloon van 5040,01 tot 5055 euro;
69,72 euro op het bruto maandloon van 5055,01 tot 5070 euro;
69,48 euro op het bruto maandloon vanaf 5070,01.

De hogere aftrek voor forfaitaire beroepskosten vermindert de bedrijfsvoorheffing en bijgevolg verhoogt het netto loon.
Deze aanpassing geldt enkel in de maand mei. M.a.w. het netto loon van de werknemers zal dit jaar in de maand mei éénmalig met ongeveer 51 tot 102 euro verhoogd worden.
In juni valt men terug op de gewone bedrijfsvoorheffing en zal het netto loon terug dalen.

Werknemers die door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (zwangerschapsverlof, volledig tijdskrediet, ...) in de maand mei geen loon ontvangen, krijgen de vermindering toegepast op het ogenblik van de belastingaangifte op voorwaarde dat men gebruik maakt van het stelsel van de forfaitaire beroepskosten.

09:30 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-04-09

put people first

EVV15052009-400

11:49 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Versoepeling ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof:

Werknemers uit de privésector kunnen hun ouderschapsverlof ( van maximaal 3 maanden ) voortaan opnemen tot hun kind 12 jaar is geworden ( tot nog toe was dit 6 jaar).
De twaalfde verjaardag moet uiterlijk vallen tijdens het ouderschapsverlof.
Deze nieuwe maatregel treedt in werking op 1 april 2009.

Moederschapsverlof

Vanaf 1 april kunnen kersverse moeders de laatste twee weken van hun moederschapsverlof halftijds opnemen.
Op die manier kunnen ze op een rustige manier het werk hernemen.

Vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof van 10 dagen kan vanaf 1 april gespreid worden over vier maanden.
De dagen hoeven niet langer te worden opgenomen tijdens de eerste 30 dagen na geboorte.
Zo zullen vaders er bivoorbeeld voor kunnen kiezen om hun vaderschapsverlof pas op te nemen na de postnatale rust van de moeder.

Opgelet

de nieuwe maatregelen voor moederschaps- en vaderschapsverlof gelden enkel voor kinderen die na 1 april 2009 geboren worden.

11:39 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-09

Carrefour komt met 'discount'-gamma

Winkelketen Carrefour komt vanaf deze zomer met een nieuw gamma: 'Carrefour discount'. 'De nadruk komt op een competitieve prijs, zonder te moeten onderdoen voor de kwaliteit van het huismerk', luidt het. Met de introductie van een goedkoop gamma wil Carrefour naar eigen zeggen vooral meer keuze bieden aan de consument.

'Mensen willen kunnen kiezen. Door een uitgebreid assortiment aan te bieden, moet men niet langer naar verschillende winkels', aldus woordvoerster Julie Stordiau.

Carrefour heeft nu al een Carrefour-huismerk dat 30 procent goedkoper is dan de A-merken en een reeks van gespecialiseerde merken, zoals 'Carrefour Solidair' voor faitradeproducten, 'Carrefour Stylesse' voor light-producten of 'Carrefour Kids' voor producten gericht op kinderen.

De prijzen van Carrefour Discount zijn volgens de woordvoerster te vergelijken met die bij Aldi of Lidl. Hoeveel producten er onder het nieuwe merk gelanceerd zullen worden, is nog niet bekend. Het gaat om voedings-, drogisterij-, parfumerie- en verzorgingsproducten. Ook de precieze lanceringsdatum blijft voorlopig nog geheim.
jns (belga)

20:35 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-09

Ook in de logistiek is er een akkoord

In de logistiek (PC226) zijn ze het gewoon: niet te veel treuzelen. Zo hebben wij ook de onderhandelingen van de sector aangepakt… Het is dan ook de tweede bediendesector waarvoor er een akkoord is afgesloten. De enveloppe van het uitzonderlijk IPA is volledig ingevuld. En er is meer uit de brand gesleept.

Naar koopkracht toe is het belangrijk dat we hebben afgesproken dat de volledige enveloppe wordt benut: € 125 in 2009 en € 250 in 2010. Daarvoor werd er gekozen voor de formule van eco-cheques op sectorvlak. In je bedrijf heeft je delegatie echter wel de tijd tot eind oktober om eventueel een andere invulling te onderhandelen. Het is positief dat we een oplossing voor heel de sector hebben gevonden: niet in alle bedrijven staat de delegatie sterk genoeg, of zijn er vakbondsmensen aanwezig. Elke bediende uit de logistiek kan hier dus op rekenen. De € 250 euro die je in 2010 krijgt, blijft behouden nadien. Al gaan we dan wel met de werkgevers rond de tafel zitten om te kijken hoe we die dan vanaf 2011 gaan invullen. Te onderstrepen is ook dat de bedragen forfaitair zijn die voor alle werknemers gelden, wat ook het arbeidsregime is.
Bovenop de enveloppe komt er extra 0,25% in het sectoraal pensioensysteem, de zogenaamde ‘2e pijler’. Dit brengt de patronale bijdrage op 1%.

De syndicale premie wordt vanaf 2010 opgetrokken van €100 naar €110.

Bij de barema’s hebben we ook een groot onrecht kunnen rechtzetten: de jongerenbarema’s zijn afgeschaft. Voortaan dus geen lagere lonen meer voor bedienden onder de 21 jaar! Ook voor de werknemers met veel ervaring zit er wat in. Als je meer dan 40 jaar anciënniteit (reëel of fictief) hebt, stijgt je loon voortaan door tot en met 45 jaar anciënniteit: op 42 jaar krijg je 40 % van de stijging die je kreeg tussen je 35e en 40e werkjaar, en op 45 jaar ervaring krijg je 60 % van deze stijging erbij.

Concreet: steeg je loon volgens je barema tussen 35 en 40 met € 100, dan krijg je met 42 jaar anciënniteit € 40 extra en op 45 jaar nog €60 erbij, dus over 5 jaar extra € 100.

Voor tijdskrediet hebben we de bestaande afspraken niet enkel kunnen verlengen, maar zelfs kunnen uitbreiden. Ten eerste kan er per bedrijf voortaan worden afgesproken om meer dan 7 % (sectorale grens) van de werknemers toe te laten om hun tijdskrediet op te nemen. Op de aanvullende vergoeding kan je voortaan ook rekenen vanaf 53 jaar (vroeger 55), onbeperkt in de tijd (vroeger slechts 3 jaar).

Er is meer.
Brugpensioenstelsels zijn verlengd.
We hebben de te volgen procedure bij meervoudig ontslag kunnen behouden.

En ook voor interim-werknemers hebben we verbeteringen aangebracht: als ze een vast contract krijgen, telt hun interimperiode mee als proefperiode.

Meer daarover in een Expresso, die er binnenkort aankomt!

10:33 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-04-09

Carrefour schrapt merknaam GB

HLN update
Om zijn eigen merk bij de consument te versterken, voert Carrefour een aantal veranderingen door in zijn winkelconcept. Zo verdwijnt onder meer de merknaam GB en wordt een e-shop voor voeding gelanceerd. Ook komen er in 2009 duizend nieuwe producten van het huismerk Carrefour. Dat maakte Marc Oursin, uitvoerend directeur van Carrefour België, vandaag bekend op een persconferentie. Geruchten over een nakende verkoop van de Belgische afdeling van de keten worden tegengesproken.

Klemtoon
Carrefour wil de appreciatie van zijn eigen merk bij de consument versterken. Dat betekent dat de groep vanaf dit jaar het proces begint af te ronden waarbij de twee naast elkaar bestaande namen (en bedrijven) Carrefour en GB geïntegreerd worden onder de unieke naam Carrefour. Studies toonden namelijk aan dat de merknaam GB aan waarde aan het inboeten is. Bovendien kan Carrefour een grotere klemtoon op de eigen naam goed gebruiken nu de meerderheid van de consumenten niet meer trouw blijft aan één winkel.

Vanaf eind april worden de GB-supermarkten stelselmatig omgevormd tot Carrefour Market. Dat wordt een van de drie winkelconcepten van Carrefour die elk hun eigen invulling krijgen. Reflecteert de Carrefour Market (als 'gewone' supermarkt) "het verse van de kruidenier om de hoek" en een "menselijke en warme aanpak", dan mikt Carrefour Express (buurtwinkels) op jongere én oudere alleenstaanden en Carrefour Hyper (hypermarkten) op winkelende gezinnen. In 2009 komen er bovendien dertig nieuwe winkels bovenop de bestaande 626.

Onlineverkoop
Daarnaast start Carrefour deze zomer met een onlineverkoopdienst voor voeding, waarbij consumenten in vijfentwintig winkels uit het Carrefour-netwerk de producten zullen kunnen afhalen die ze vooraf via het internet hebben besteld. De winkelketen laat zich daarvoor inspireren door concurrenten als Colruyt, die al langer een e-verkoopdienst hebben.

Voorts breidt Carrefour zijn assortiment producten van het huismerk met duizend referenties uit, zodat er tegen eind 2009 ongeveer 4.000 Carrefour-producten in de rekken zullen liggen.

Ten slotte investeert de keten dit jaar ook 50 miljoen euro in acties om "de koopkracht van de klanten te verhogen".

Geen verkoop
Op de persconferentie liet Marc Oursin nog weten dat hij niet vertrekt als uitvoerend directeur en dat er geen sprake is van een eventuele verkoop van Carrefour België. Wat betreft dat tweede punt liet Oursin verstaan wat "meer respect" te verwachten van concurrent Delhaize, die vorige week werd genoemd als mogelijk overnemer.

(belga/sps)

06:42 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Carrefour werkt aan wissel in Belgisch management

Carrefour bereidt volgens bronnen van de krant L'Echo een wissel voor aan de top van zijn Belgische afdeling. Marc Oursin zou plaats ruimen voor Eric Legros, vandaag baas van Carrefour China, zo schrijft De Tijd. De aanstelling van Legros zou erop wijzen dat Parijs het lot van de kwakkelende Belgische divisie naar zich toe trekt. Mogelijk om een verkoop voor te bereiden, of als ultieme reddingspoging. Bij Carrefour België ontkent men het bericht.

De situatie bij Carrefour België is bijzonder gespannen. Na jaren van marktaandeelverlies vraagt de top in Parijs een duidelijk signaal dat er een ommekeer kan worden bewerkstelligd. Lars Olofsson, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Carrefour, liet bij de publicatie van de jaarcijfers eerder deze maand verstaan dat als dat signaal er niet snel komt, er harde beslissingen zullen worden genomen. (belga/gb)

06:39 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-03-09

Delhaize denkt aan overname Carrefour-winkels

BRUSSEL - "Als Carrefour beslist om niet langer in België aanwezig te blijven, zijn we zeker geïnteresseerd om delen van de keten over te nemen in de mate dat ze in ons netwerk passen."

Dat zegt Pierre-Olivier Beckers, de gedelegeerd bestuurder van Delhaize Group in Trends.

"De Belgische markt blijft een sleutelmarkt voor Delhaize. Wanneer we de mogelijkheid zien om ons hier op die manier te versterken, doen we dat graag. Als de mededingingsautoriteiten het toelaten natuurlijk."

Beckers acht zijn distributiegroep trouwens ook goed gewapend tegen een mogelijke aanval van Carrefour België, dat met het verlagen van prijzen en het uitspelen van huismerken voor dezelfde strategie als Delhaize kiest.

Beckers: "Het is nog af te wachten of Carrefour ook werkelijk dynamischer zal worden. Ik ben er alleszins van overtuigd dat niet alleen de rendabiliteit, maar ook de positionering van Delhaize in België zeer goed is. De consumenten weten duidelijk dat onze winkels staan voor kwaliteit en vernieuwing. Het wordt erg moeilijk om ons net op dat vlak uit te dagen, zeker nu we in 2008 ons prijsimago ook hebben bijgeschaafd. We zijn dus goed gewapend tegen een zet van Carrefour, dat nog wel wat werk heeft om haar imago in België te verbeteren."

wle (BELGA)

18:19 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Onderhandelingen Nijvel

Beste collega's,

Gisteren hadden wij een interzetel met onze collega's van Kontich en Nijvel.
Daar is ons de stand van zaken mee gedeeld over de onderhandelingen in Nijvel.
Onze collega's uit Nijvel hadden ons gevraagd om nu voorlopig niets bekend te maken omdat ze willen dat de werknemers de informatie van de plaatselijke delegatie willen vernemen en de verdere onderhandelingen niet op het spel te zetten.
Daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor en als de tijd rijp is zullen wij het zeker niet nalaten om jullie in te lichten.
De data waar ze nog verder gaan onderhandelen zijn vrijdag 27 maart en woensdag 1 april.

Hopelijk dan in gemeenschappelijk vakbondsfront want we zullen in de toekomst moeten zien dat we samen sterk staan.

Samen sterk

16:11 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-09

Punten ABVV ondernemingsraad 19/03/09

1° Controleblad uren
2° Promo / intern transport
3° Overzicht Ethias
4° Start ondrhandelingen Ternat
5° Voice pick

06:29 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-09

Carrefour ziet winst bijna halveren

PARIJS - De Franse distributiegroep Carrefour, de tweede grootste ter wereld, heeft in 2008 een winstval gekend van 45%. De groep neemt zich voor om de politiek van prijs- en kostenverlagingen verder te zetten.

Carrefour, de tweede retailer na het Amerikaanse Wal-Mart, boekte in 2008 een nettowinst van 1,27 miljard euro, tegenover 2,3 miljard in 2007. De omzet steeg met 5,9% tot 86,97 miljard euro. De operationele winst nam met 0,3% toe tot 3,3 miljard euro.

De resultaten liggen in de lijn van de guidance die het bedrijf afgelopen december gaf. Financieel directeur Eric Reiss zei in een telefoonconferentie dat hij ook in 2009 een moeilijke omgeving verwacht. Carrefour gaf geen winstvooruitzichten voor dit jaar.

De supermarktketenzal wel de positie van onrendabele markten binnen de groep, zoals België en Italië, herbekijken. De groep beklemtoont dat er iets moet gebeuren in die regio's: 'Een status-quo is geen optie'.

Carrefour had in België eind 2008 in totaal 627 vestigingen (inclusief franchises en partners).

06:33 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-03-09

Kuehne + Nagel schrapt 4.500 banen ondanks goede cijfers

De Zwitserse transportgigant Kuehne + Nagel heeft over het afgelopen jaar record-resultaten geboekt. Omdat het bedrijf voor het lopende jaar een verdere daling van de vrachtvolumes voorziet, worden toch tot 4.500 van de 54.000 arbeidsplaatsen geschrapt.

Kuehne + Nagel boekte in 2008 een netto winst van 585 miljoen Zwitserse franks (ongeveer een half miljard dollar), een toename met ruim negen procent. De omzet ging met drie procent omhoog naar 21,6 miljard Zwitserse franks. Bij zee-containers zag Kuehne + Nagel het volume met twee procent toenemen naar 2,67 miljoen teu terwijl de luchtvracht een groei met 2,1 procent liet zien en weg- en railtransport 'boven het gemiddelde van de markt groeide'. In alle categorieen werd in het vierde kwartaal echter een scherpe daling ingezet, waarbij luchtvracht in december de scherpste terugval uit de geschiedenis liet zien.

'Er is geen enkele aanwijzing dat de wereld economie snel zal herstellen. We verwachten daarom in alle business unites een verdere vermindering van de volumes', zegt topman Reinhard Lange. Hij stelt dat Kuehne + Nagel 'dankzij de stabiele ontwikkeling in de eerste negen maanden en het snel op gang brengen van rigoreuze kostenbeheersing de gevolgen van de teruglopende volumes kon verzachten.' Om die kosten verder terug te dringen, zullen de komende maanden wereldwijd tot 4.500 banen verdwijnen.

16:45 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-02-09

Beurtrollen

Op de ondernemingsraad van 19/02/09 heeft onze directie ons meegedeeld welke weken er dit jaar geen beurtrollen zullen zijn.

week 18 : 27/04/09 - 03/05/09
week 21 : 18/05/09 - 24/05/09
week 33 : 10/08/09 - 16/08/09
week 46 : 09/11/09 - 15/11/09
week 52 : 21/12/09- 27/12/09
week 53/1 : 28/12/09 - 03/01/10

12:53 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-09

Voorbereiding commercieel contract Logistics Ternat

Als voorbereiding op de onderhandelingen van ons commercieel contract zal er weer een audit gebeuren op onze site om na te kijken hoe we nog effcienter kunnen werken.

Deze gegevens zullen dan meegenomen worden naar de onderhandelingstafel
We zullen dit echter van heel nabij volgen want wij zullen niet toestaan dat er meer druk op jullie schouders terecht komt en men de productiviteit zo stilletjesaan wilt verhogen.

Dit kunnen en zullen we nooit toestaan.Indien we merken dat dit toch zal gebeuren dan zullen wij hier tegen optreden.

07:15 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-02-09

Vlaamse jobkorting via bedrijfsvoorheffing

De Vlaamse regering heeft beslist de Vlaamse jobkorting te hervormen

De werkende inwoners van het Vlaamse gewest krijgen een vermindering van de personenbelasting (niet te verwarren met én bovenop de federale vermindering van de personenbelasting).

Deze Vlaamse jobkorting wordt (in principe) éénmalig in februari verrekend via de bedrijfsvoorheffing (in de plaats van de maandelijkse korting zoals dit werd toegepast voor de inkomstenjaren 2007 en 2008) en verhoogt dus het netto loon.

Het belastbaar inkomen is het bedrag waarop de bedrijfsvoorheffing berekend wordt (bruto maandloon - RSZ-bijdragen - (eventueel) werkbonus).
Op basis van je belastbaar inkomen van februari gebeurt er een schatting van je belastbaar jaarinkomen.
De Vlaamse jobkorting bedraagt:

0 euro indien je belastbaar jaarinkomen (2009) kleiner is dan 6.980 euro (belastbaar inkomen in februari 2009 kleiner dan 581,67 euro);

300 euro indien je belastbaar jaarinkomen (2009) tussen 6.980 en 24.375 euro bedraagt (belastbaar inkomen in februari tussen 581,67 en 2.031,25 euro);

250 euro indien je belastbaar jaarinkomen (2009) groter is dan 24.375 euro (belastbaar inkomen februari groter dan 2.031,25 euro).

Nieuw is ook dat indien de bedrijfsvoorheffing in februari niet het bedrag van de jobkorting bereikt de verrekening van de jobkorting ook gebeurt in maart of april.
Indien je bijvoorbeeld in de middelste inkomensgroep zit en je bedrijfsvoorheffing in de maand februari slechts 220 euro bedraagt dan zal het saldo van de jobkorting (300 - 220 = 80 euro) overgedragen worden naar de maand maart (of april).

10:57 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

150 banen bedreigd bij Logistics Nijvel

Bij de logistieke dienstverlener Logistics Nivelles kunnen tot 150 van de 650 banen verdwijnen. Dat heeft de directie meegedeeld tijdens een ondernemingsraad. De banenvermindering maakt deel uit van een intentie tot herstructurering van de onderneming en een reorganisatie van de operationele activiteiten op de site in Nijvel.

"De aanzienlijke daling van de volumes, de salariskost die ruim deze van de logistieke sector overstijgt en de werkorganisatie die niet aangepast is aan de huidige marktvereisten, maken het economisch onmogelijk om de activiteiten in de huidige vorm verder te zetten", stelt de directie.(belga/bf/bdr)

10:32 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

commercieel contract Logistics Nijvel

Beste collega's,

Op onze ondernemingsraad van 19/02/09 hebben wij meer informatie geregen ivm het commercieel contract van Logistics Nijvel.
We kunnen wel stellen dat er heel wat zal veranderen.

Zo zou er 23% van het totaal aantal werkenemers moeten afvloeien.
Dit wil zeggen dat er ongeveer 150 van de 650 werknemers moeten afvloeien.Het merendeel zouden ze willen laten afvloeien via brugpensioen.

Ook zouden ze willen overschakelen naar arbeidersstatuut in het Pariatair Comitè 140.09

Ze willen ook meer polyvalentie en flexibiliteit.

Het verdwijnen van de nachtploegen in sommige diensten zoals het vers,kuisploegen

Ook het absenteïsme en de arbeidsongevallen moeten zakken.

Over al deze punten moet natuurlijk nog onderhandeld worden om tot de goede oplossing te komen en deze onderhandelingen gaan van start vanaf 4 maart 2009.
Bij verder nieuws zullen we jullie zeker inlichten en bij verdere vragen mogen jullie deze steeds aan ons komen stellen.

10:27 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-09

punten OR 19/02/09

1° Studenten krokusverlof
2° Rest 2008 overuren
3° Openen poort

13:07 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-09

Punten OR 22/01/09

1° Pick by line
2° Beurtrol reservecaristen
3° Kostprijs controlegeneesheer

12:52 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-09

onderhandeling commercieel contract Nijvel

Geachte Kameraden,

Deze ochtend was er een buitengewone ondernemingsraad bij Logistics Nijvel.

Hierbij volgt een klein historisch overzicht: De nieuwe onderhandeling van een nieuw contract van 5 jaar is in juni 2008 begonnen.

• De directie van Nijvel had eerst het akkoord voor september aangekondigd. Dat werd vervolgens uitgesteld tot eind december 2008.

Op 8 december, hebben wij de directie ontmoet die ons erop wezen dat de discussies praktisch werden beëindigd en dat voor begin januari, wij zouden ingelicht worden.

De verschillende constateringen waren echter reeds duidelijk:

§Vermindering van de volumes (daling van de marktaandelen van Carrefour )
§ Gewijzigd tarief (zeker niet opwaarts)
§ De directie kondigde reeds (zeer kuis) aan dat men : „Nijvel zou zich moeten aanpassen aan de vraag

Ondernemingsraad van 15 januari:

• De directie legt ons uit dat zij bedroefd is maar dat zij niet in staat is om ons meer informatie mee te delen •

Waarom?

Volgens hun, werd een invoerend en blokkerend element afgelopen week ontdekt (het ziet ernaar uit dat dit element eerder van Carrefour zou komen en dat KN het ontdekt heeft)

• Dit element zou niet met een commercieel probleem verband houden of tarief maar meer zeggen ze erover niet. Dit element zou ondanks alles geschikt zijn om KN te duwen om het contract met Carrefour (!) te breken.

De positie van het gemeenschappelijke vakbondsfront:

• Er zullen personeelsvergaderingen gehouden worden in Logistics Nijvel op • 16 januari

Er zal ook een stakingsaanzegging ingediend worden voor binnen 2 weken.

10:42 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-01-09

Loon januari

Beste collega's,

Deze maand ontvangen jullie samen met jullie loon de afrekening van de maaltijdcheques.
Dit wil zeggen dat alle medewerkers die recht hebben op de € 700 ,het netto saldo samen krijgen met hun loon.

Ook krijgen de medewerkers die in dienst zijn van voor juni 2005 een bruto productiviteitspremie van €278,88.

11:31 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-01-09

punten CPBW

1° Verwarming kade receptie-expeditie
2° Spiegels zone BA

06:38 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-08

beste wensen

wensen

06:27 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-08

Gevolgen Ondernemingsraad

Beste collega's,

Graag willen wij jullie meedelen dat de nieuwe batterijen voor de voice-picking geleverd zijn.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat daarmee de voice-picking beter gaat werken.

Wij kunnen ook niet aanvaarden dat de problemen nu naar jullie verschoven worden.
Het kan niet dat men zegt dat de voice-picking bij iemand niet werkt omdat hij prive-problemen heeft.

HIEROP ZULLEN WIJ ZEKER INGRIJPEN WANT DIT IS VOOR ONS ONAANVAARDBAAR!

Daarmee vragen wij jullie ook om ons bij elk probleem in te lichten.

De ABVV-delegatie
Samen sterk

18:14 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-08

Punten ondernemingsraad 18/12/08

1° Toekomst Ternat
2° Inventaris depot
3° Nieuwjaarsspeech
4° Verlichting refter
5° Kosten Dalkia

10:40 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |