26-05-09

Meer dan 330.000 aanwezigen op Europese vakbondsbetogingen

Vakbondsbetogingen in Madrid, Brussel, Berlijn en Praag brachten veel volk op de been ...

Op de eerste van 4 Europese vakbondsbetogingen tegen het afwentelen van de crisis op de werknemers stapten op donderdag 14 mei in Madrid 150.000 betogers op.

In Brussel betoogden meer dan 50.000 mensen op vrijdag 15 mei.

Op de derde opeenvolgende dag van actie voor een sociaal Europa kwamen op zaterdag 16 mei 100.000 betogers op straat in Berlijn. In Praag waren er diezelfde dag nog eens 30.000.

Meer 330.000 mensen betoogden de afgelopen dagen op verschillende plaatsen voor een socialer Europa. Allemaal vertelden ze hetzelfde verhaal: "Wij willen niet opdraaien voor deze crisis" en "De crisis werd niet door ons veroorzaakt, dus betalen wij er niet voor". Het signaal van het Europees Vakverbond (EVV) zo kort voor de Europese verkiezingen aan de Europese Commissie, de (kandidaat)-Europarlementsleden en de verschillende regeringen was duidelijk. Europa moet anders. Er moet werk gemaakt worden van een "New social deal", bestaande uit 5 pijlers:

een uitgebreid economisch herstelplan om te zorgen voor meer en betere jobs door o.m. te investeren in nieuwe duurzame technologieën;

betere lonen en pensioenen en hogere uitkeringen om de koopkracht te beschermen en ter versterking van de welvaartstaat;

de interne Europese markt moet sociale doelstellingen dienen;

de financiële markten moeten gereguleerd worden i.p.v. het casinokapitalisme van de laatste 20 jaar;

een Europese Centrale Bank moet zich niet alleen bekommeren om prijsstabiliteit, maar ook om groei en werkgelegenheid.

06:11 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-05-09

Punten ABVV ondernemingsraad 20/05/09

1° Studenten verlof
2° Eco-cheques
3° Voice-pick

08:09 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-09

Meer dan 3000 bedienden op de bres voor hun contract

Op een bijeenkomst te Brussel verzamelden meer dan 3000 militanten van BBTK en LBC-NVK

Meer dan 3000 militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront BBTK en LBC-NVK vroegen dat geen enkel initiatief, door de regering of de werkgevers, wordt genomen dat afbreuk doet aan hun contract.

Op het ogenblik dat de regering zou gaan beslissen om de economische moeilijkheden die de bedrijven kennen op te vangen met arbeidsherverdelende maatregelen zeggen de bediendevakbonden dat wat op tafel ligt nog niet beantwoordt aan de verzuchtingen van de bedienden.

We eisen:

hogere fiscale stimuli opdat deze formules aantrekkelijk zouden zijn om op deze manier ontslagen te vermijden;
een strikte sectorale omkadering met gegarandeerde werkzekerheid en gevrijwaard inkomen;
enkel maatregelen van strikt tijdelijke aard en die niet raken aan het bediendestatuut;

indien er sprake zou zijn van een verlenging na 2009 dit alleen kan mits significante vooruitgang over de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut naar boven toe en een voldoende alternatieve financiering voor de meerkost voor de sociale zekerheid.

De militanten van de bediendevakbonden tonen zich vastberaden om de syndicale actie verder te zetten op korte termijn om deze eisen te verwezenlijken. Op langere termijn doen we hetzelfde in het kader van het globale debat over de harmonisering van beide statuten naar boven toe.

08:29 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-05-09

Punten ABVV CPBW 07/05/09

1° Deur rooklokaal
2° Zebrapaden
3° Ongeval clark TEC
4° Spiegel gang RK
5° Lekken dak

06:34 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-05-09

Meer netto loon in mei 2009

Ook dit jaar een "federale jobkorting"

De bedrijfsvoorheffing op het loon van mei 2009 wordt verminderd met een hogere aftrek voor forfaitaire beroepskosten. Deze vermindering is uitsluitend van toepassing op de bedrijfsvoorheffing op het gewone loon (dus niet op vakantiegeld, loonachterstallen, ontslagvergoedingen, uitzonderlijke vergoedingen, ...) en bedraagt:

51,36 euro op het bruto maandloon tot 780 euro;
56,40 euro op het bruto maandloon van 780,01 tot 795 euro;
61,68 euro op het bruto maandloon van 795,01 tot 1020 euro;
70,44 euro op het bruto maandloon van 1020,01 tot 1035 euro;
82,20 euro op het bruto maandloon van 1035,01 tot 1425 euro;
87,00 euro op het bruto maandloon van 1425,01 tot 1440 euro;
92,52 euro op het bruto maandloon van 1440,01 tot 2970 euro;
99,00 euro op het bruto maandloon van 2970,01 tot 2985 euro;
102,84 euro op het bruto maandloon van 2985,01 tot 4890 euro;
101,52 euro op het bruto maandloon van 4890,01 tot 4905 euro;
98,64 euro op het bruto maandloon van 4905,01 tot 4920 euro;
95,76 euro op het bruto maandloon van 4920,01 tot 4935 euro;
92,76 euro op het bruto maandloon van 4935,01 tot 4950 euro;
90,00 euro op het bruto maandloon van 4950,01 tot 4965 euro;
87,00 euro op het bruto maandloon van 4965,01 tot 4980 euro;
84,24 euro op het bruto maandloon van 4980,01 tot 4995 euro;
81,24 euro op het bruto maandloon van 4995,01 tot 5010 euro;
78,48 euro op het bruto maandloon van 5010,01 tot 5025 euro;
75,48 euro op het bruto maandloon van 5025,01 tot 5040 euro;
72,60 euro op het bruto maandloon van 5040,01 tot 5055 euro;
69,72 euro op het bruto maandloon van 5055,01 tot 5070 euro;
69,48 euro op het bruto maandloon vanaf 5070,01.

De hogere aftrek voor forfaitaire beroepskosten vermindert de bedrijfsvoorheffing en bijgevolg verhoogt het netto loon.
Deze aanpassing geldt enkel in de maand mei. M.a.w. het netto loon van de werknemers zal dit jaar in de maand mei éénmalig met ongeveer 51 tot 102 euro verhoogd worden.
In juni valt men terug op de gewone bedrijfsvoorheffing en zal het netto loon terug dalen.

Werknemers die door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (zwangerschapsverlof, volledig tijdskrediet, ...) in de maand mei geen loon ontvangen, krijgen de vermindering toegepast op het ogenblik van de belastingaangifte op voorwaarde dat men gebruik maakt van het stelsel van de forfaitaire beroepskosten.

09:30 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |