12-05-09

Meer dan 3000 bedienden op de bres voor hun contract

Op een bijeenkomst te Brussel verzamelden meer dan 3000 militanten van BBTK en LBC-NVK

Meer dan 3000 militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront BBTK en LBC-NVK vroegen dat geen enkel initiatief, door de regering of de werkgevers, wordt genomen dat afbreuk doet aan hun contract.

Op het ogenblik dat de regering zou gaan beslissen om de economische moeilijkheden die de bedrijven kennen op te vangen met arbeidsherverdelende maatregelen zeggen de bediendevakbonden dat wat op tafel ligt nog niet beantwoordt aan de verzuchtingen van de bedienden.

We eisen:

hogere fiscale stimuli opdat deze formules aantrekkelijk zouden zijn om op deze manier ontslagen te vermijden;
een strikte sectorale omkadering met gegarandeerde werkzekerheid en gevrijwaard inkomen;
enkel maatregelen van strikt tijdelijke aard en die niet raken aan het bediendestatuut;

indien er sprake zou zijn van een verlenging na 2009 dit alleen kan mits significante vooruitgang over de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut naar boven toe en een voldoende alternatieve financiering voor de meerkost voor de sociale zekerheid.

De militanten van de bediendevakbonden tonen zich vastberaden om de syndicale actie verder te zetten op korte termijn om deze eisen te verwezenlijken. Op langere termijn doen we hetzelfde in het kader van het globale debat over de harmonisering van beide statuten naar boven toe.

08:29 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.