20-04-09

Ook in de logistiek is er een akkoord

In de logistiek (PC226) zijn ze het gewoon: niet te veel treuzelen. Zo hebben wij ook de onderhandelingen van de sector aangepakt… Het is dan ook de tweede bediendesector waarvoor er een akkoord is afgesloten. De enveloppe van het uitzonderlijk IPA is volledig ingevuld. En er is meer uit de brand gesleept.

Naar koopkracht toe is het belangrijk dat we hebben afgesproken dat de volledige enveloppe wordt benut: € 125 in 2009 en € 250 in 2010. Daarvoor werd er gekozen voor de formule van eco-cheques op sectorvlak. In je bedrijf heeft je delegatie echter wel de tijd tot eind oktober om eventueel een andere invulling te onderhandelen. Het is positief dat we een oplossing voor heel de sector hebben gevonden: niet in alle bedrijven staat de delegatie sterk genoeg, of zijn er vakbondsmensen aanwezig. Elke bediende uit de logistiek kan hier dus op rekenen. De € 250 euro die je in 2010 krijgt, blijft behouden nadien. Al gaan we dan wel met de werkgevers rond de tafel zitten om te kijken hoe we die dan vanaf 2011 gaan invullen. Te onderstrepen is ook dat de bedragen forfaitair zijn die voor alle werknemers gelden, wat ook het arbeidsregime is.
Bovenop de enveloppe komt er extra 0,25% in het sectoraal pensioensysteem, de zogenaamde ‘2e pijler’. Dit brengt de patronale bijdrage op 1%.

De syndicale premie wordt vanaf 2010 opgetrokken van €100 naar €110.

Bij de barema’s hebben we ook een groot onrecht kunnen rechtzetten: de jongerenbarema’s zijn afgeschaft. Voortaan dus geen lagere lonen meer voor bedienden onder de 21 jaar! Ook voor de werknemers met veel ervaring zit er wat in. Als je meer dan 40 jaar anciënniteit (reëel of fictief) hebt, stijgt je loon voortaan door tot en met 45 jaar anciënniteit: op 42 jaar krijg je 40 % van de stijging die je kreeg tussen je 35e en 40e werkjaar, en op 45 jaar ervaring krijg je 60 % van deze stijging erbij.

Concreet: steeg je loon volgens je barema tussen 35 en 40 met € 100, dan krijg je met 42 jaar anciënniteit € 40 extra en op 45 jaar nog €60 erbij, dus over 5 jaar extra € 100.

Voor tijdskrediet hebben we de bestaande afspraken niet enkel kunnen verlengen, maar zelfs kunnen uitbreiden. Ten eerste kan er per bedrijf voortaan worden afgesproken om meer dan 7 % (sectorale grens) van de werknemers toe te laten om hun tijdskrediet op te nemen. Op de aanvullende vergoeding kan je voortaan ook rekenen vanaf 53 jaar (vroeger 55), onbeperkt in de tijd (vroeger slechts 3 jaar).

Er is meer.
Brugpensioenstelsels zijn verlengd.
We hebben de te volgen procedure bij meervoudig ontslag kunnen behouden.

En ook voor interim-werknemers hebben we verbeteringen aangebracht: als ze een vast contract krijgen, telt hun interimperiode mee als proefperiode.

Meer daarover in een Expresso, die er binnenkort aankomt!

10:33 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.