29-09-08

actiedag 06/10/08

De Koopkracht moet dringend omhoog!

Reeds in december 2007 trokken ABVV, ACLVB en ACV aan de alarmbel over de koopkracht van de gezinnen. In juni kwamen we met 100.000 op straat om dringende maatregelen te eisen. Sindsdien is er weinig gebeurd, terwijl de prijzen bleven stijgen (voeding + 7,9 %; elektriciteit + 20%; aardgas + 50 % stookolie + 59 %)

Wat deed de regering?

Bitter weinig :
nog steeds te weinig koopkracht voor de lage en middeninkomens nog steeds onduidelijkheid over een voldoende groot budget om de sociale uitkeringen aan de welvaart aan te passen nauwelijks inspanningen om de gas- en elektriciteitsprijzen te drukken zoals een BTW-verlaging op gas en elektriciteit (6% i.p.v. 21%) Dit is weinig in vergelijking met de buitensporige cadeaus die de bedrijven kregen zoals een lagere vennootschapsbelasting door de notionele intrestaftrek.

Wat deden de werkgevers?

Vooral provoceren:
Voortdurende aanvallen op de index
Voorstellen voor loonstop
Een nieuwe golf van herstructureringen
Herhaalde aanvallen op de openbare diensten, terwijl die toch mee de koopkracht in stand houden door de diensten voor iedereen toegankelijk te maken (onderwijs, transport, gezondheidszorg, enz.)
De sociale uitkeringstrekkers gijzelen door de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te koppelen aan overdreven belastingkortingen en bijdrageverlagingen voor de bedrijven
Genoeg tijd verloren! Genoeg geld verloren!
Het geduld van de werknemers is op! Tijd voor actie !

ACV, ABVV en ACLVB eisen:

Meer loon

Handen af van de index
Hoger minimumloon, ook bruto en gelijke behandeling voor de jonge werknemers Vrije onderhandelingen in de sectoren voor hogere brutolonen. Hogere tussenkomst voor woon-werkverkeer met een gunstige fiscale behandeling Behoud en versterking van de solidariteit

Welvaartsvastheid voor alle uitkeringen nu
Extra middelen voor de sociale zekerheid
Behoud van het federale karakter van de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de cao 's.
Stop de prijsstijgingen
Lagere energiekosten: BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6% en een evenwaardige vermindering voor stookolie. Die verlagingen moeten betaald worden door de energiesectoren. Extra tegemoetkomingen voor de laagste inkomens
Prijsverlagingen en prijzencontrole, vooral voor levensnoodzakelijke producten en energie.
Rechtvaardige belastingen

Meer koopkracht voor de lage en de middeninkomens
Belastingverlagingen onmiddellijk verrekenen in het loon (lagere bedrijfsvoorheffing)
Een rechtvaardiger belasting op de inkomens uit kapitaal en uit vermogen alsook aanpak notionele intrestaftrek
Geen fiscale discriminatie van gehuwde werklozen
Kwaliteitsvolle openbare diensten

koopkracht

11:23 Gepost door abvv ternat in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.